TODE-ของขลังจากสัตว์

    เครื่องรางของขลังคือสิ่งที่อยู่คู่กับความเชื่อคนไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น แม้จะไม่มีสิ่งใดพิสูจน์ได้ว่าความเชื่อเหล่านั้น นั้นแท้จริงหรือหลอกลวง แต่สิ่งเหล่านี้นั้นยังคงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของคนไทยเสมอมา    เครื่องรางของขลังล้วนมีที่มาจากหลากหลายที่มา มีทั้งสร้างขึ้นเอง หรือกำเนิดจากธรรมชาติ และวันนี้เราจะขอนำเสนอเครื่องรางของขลังที่กำเนิดจากสัตว์โดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีพิธีปรุงเสกใดๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ ว่ากันว่ามีอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดชมากมายเหลือคณา เครื่องรางของขลังจากสัตว์ เขี้ยวเสือกลวง     ปกติแล้ว เขี้ยวเสือทั่วไปจะมีลักษณะตัน แต่ถ้าเขี้ยวเสือที่มีลักษณะพิเศษ ด้านในจะกลวงตั้งแต่รากฟัน จนเกือบถึงปลายเขี้ยว ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์หายาก และมีฤทธิ์เดชมากนัก ฤทธิ์อำนาจ : คงกระพัน … Read More