ไอ้ไข่วัดเจดีย์

ตำนาน “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” ความเชื่อเกี่ยวกับการให้โชคลาภ

ไอ้ไข่วัดเจดีย์ความเชื่อเกี่ยวกับการให้โชคลาภ

ตำนาน “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” เป็นเรื่องราวที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างในประเทศไทย โดยมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องราวของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีพ่อค้าชาวจีนชื่อ “เจ้าเอก” เข้ามาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตอนนี้เรียกว่า “วัดเจดีย์” ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในสมัยนั้น สถานที่นี้เป็นที่เผ่าจีนได้ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2400-2500 ในรัชสมัยของราชวงศ์จีนเหนือ

เรื่องราว “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดที่เจ้าเอกเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถหายขาด โดยได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านที่ว่า จะต้องตัดอวัยวะเจ้าเอกแล้วนำไปฝังไว้ที่วัดเจดีย์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดของเจ้าเอก และจากนั้นเจ้าเอกก็หายจากโรคนี้ไปได้ ดังนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ผู้คนมีในสมัยก่อนว่า การตัดอวัยวะเป็นวิธีรักษาโรคที่ได้ผล และเป็นการทำบุญบารมีอย่างหนึ่งด้วย
ต่อมาเรื่องราว “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” ก็ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยเรื่องราวนี้ได้ถูกนำมาใช้ในหลายๆ โคลงการเชิงวัฒนธรรม อาทิเช่นการประกวดหนังสือดีอีสาน และการแข่งขันบุกเบิกวัดเก่า ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจ และมีความเชื่อมโยงกับประเพณีและศิลปะของไทยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การตัดอวัยวะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ และมีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ที่ทำ และไม่มีการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น การนำเรื่องราวนี้มาใช้เพื่อสร้างความเชื่อผิดในสังคม หรือแนะนำให้ทำการตัดอวัยวะเป็นวิธีรักษาโรค ไม่เหมาะสมและไม่ได้ประโยชน์ให้กับสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน
การให้ไข่ไก่หยอดลงในภาชนะในวัดเจดีย์เป็นเรื่องศูนย์กลางของความเชื่อที่มีรากฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และเป็นหนึ่งในประเพณีที่ได้รับความนิยมมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีความเชื่อว่าการหยอดไข่ในภาชนะในวัดเจดีย์จะช่วยเพิ่มโชคลาภและความรุ่งโรจน์ให้กับผู้ที่มาลงทุนหรือมีความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในการทำธุรกิจ การหยอดไข่นั้นถือว่าเป็นการสักการะให้กับพระเจ้าเทพเจ้าและคาดหวังว่าพระองค์จะปกครองโชคชะตาให้กับผู้ที่ได้หยอดไข่นั้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการช่วยเพิ่มโชคลาภในการหางานหรือการได้งานที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *